True
Borotron® HM030 PE
Các hình dạng polyetylen có trọng lượng phân tử cao Borotron® HM030 được tăng cường với 3% boron nguyên tố, làm cho loại này phù hợp để che chắn trong các ứng dụng hạt nhân và y tế. Hàm lượng hydro cao của HMW-PE cho phép vật liệu hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Vì những lý do này, các thành phần Borotron® HM030 HMW-PE thường được ưu tiên sử dụng trong hệ thống phát hiện và xử lý chất thải hạt nhân, lưu trữ và vận chuyển vật liệu hạt nhân, môi trường xạ trị và các ứng dụng công nghệ tế bào nóng.
Borotron® HM030 PE
Borotron® UH030 PE
Các hình dạng polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao Borotron® UH030 được tăng cường với 3,0% boron nguyên tố để sử dụng trong việc che chắn cực mạnh trong các ứng dụng hạt nhân và y tế. Hàm lượng hydro cao của polyetylen cho phép vật liệu hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Vì những lý do này, các bộ phận của Borotron® UH030 UHMW-PE thường được ưa chuộng làm giải pháp trong các ứng dụng liên quan đến xử lý và phát hiện chất thải hạt nhân, lưu trữ và vận chuyển vật liệu hạt nhân, xạ trị và công nghệ tế bào nóng.
Borotron® UH030 PE
Borotron® UH015 PE

Các hình dạng polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao Borotron® UH015 được tăng cường với 1,5% boron nguyên tố, làm cho loại này trở thành một giải pháp ưu việt để che chắn cực mạnh trong các ứng dụng hạt nhân và y tế. Hàm lượng hydro cao của UHMW-PE cho phép vật liệu hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Vì những lý do này, các thành phần Borotron® UH015 UHMW-PE rất phổ biến trong ngành công nghệ hạt nhân và y tế.

Borotron® UH015 PE
Borotron® UH050 PE
Các hình dạng polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao Borotron® UH050 được tăng cường với 5,0% boron nguyên tố để có hiệu suất vượt trội trong việc che chắn cực mạnh trong các ứng dụng hạt nhân và y tế. Hàm lượng hydro cao của polyetylen cho phép vật liệu hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Vì những lý do này, các thành phần Borotron® UH050 UHMW-PE thường được ưa chuộng làm giải pháp trong các ứng dụng liên quan đến xử lý và phát hiện chất thải hạt nhân, lưu trữ và vận chuyển vật liệu hạt nhân, xạ trị và công nghệ tế bào nóng.
Borotron® UH050 PE
Borotron® HM015 PE
Các hình Borotron® HM015 được làm từ polyetylen có trọng lượng phân tử cao được tăng cường với 1,5% nguyên tố bo. Việc tăng cường boron làm cho loại này phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng che chắn y tế và hạt nhân. Hàm lượng hydro cao của HMW-PE cho phép vật liệu hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Vì những lý do này, các thành phần Borotron® HM015 HMW-PE phổ biến trong công nghệ hạt nhân và y tế.
Borotron® HM015 PE
Borotron® HM050 HMW-PE
Các hình dạng polyetylen có trọng lượng phân tử cao Borotron® HM050 được tăng cường với 5% boron nguyên tố, làm cho loại nhựa nhiệt dẻo này trở thành một giải pháp ưu việt cho các ứng dụng hạt nhân và y tế đòi hỏi khả năng che chắn cực cao. Hàm lượng hydro cao của HMW-PE cho phép loại này hấp thụ neutron nhiệt, sau đó được hấp thụ bởi hợp chất boron được thêm vào. Các thành phần Borotron® HM050 HMW-PE thường được ưu tiên sử dụng trong các hệ thống phát hiện và xử lý chất thải hạt nhân, lưu trữ và vận chuyển vật liệu hạt nhân, môi trường xạ trị và các ứng dụng công nghệ tế bào nóng trong thị trường công nghệ hạt nhân và y tế.
Borotron® HM050 HMW-PE

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Loading..